Vanaf deze pagina bieden we informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor gemeenten en de herstelperiode na de coronacrisis. U vindt hier onder meer:

  • Herstel en transitie: met handvatten voor het opstellen van beleid om de sociale en economische gevolgen van de crisis aan te pakken
  • Wetgeving: met informatie over coronagerelateerde (tijdelijke) wetgeving zoals de quarantaineplicht en coronatoegangsbewijzen
  • Financiële compensatie: met een overzicht van alle compensatie-afspraken voor gemeenten en updates over gesprekken met het rijk hierover
  • Informatie voor bestuurders: met handreikingen zoals scenario-ontwikkeling en een gespreksagenda en informatie over de bestuurlijke klankbordgroepen
  • Veel gestelde vragen en antwoorden

Gerelateerde onderwerpen

Bestuurlijke klankbordgroepen

De gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19 adviseert over strategische aspecten van de ondersteuning van gemeenten. In deze klankbordgroep nemen leden van het VNG-bestuur en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s. Daarnaast is er een interbestuurlijke klankbordgroep.

Meest recente discussies op het VNG-Forum

Coronavirus

3186 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 december 2021 om 13:45

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Selecteer hieronder uw gemeente om de lokale cijfers te bekijken in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.
Of bekijk het Dashboard Sociale Impact Corona