COVID-19 heeft behalve een medische en economische crisis ook een sociale crisis veroorzaakt, die minstens zo ingrijpend is. Overal in het land, in landelijke en stedelijke gebieden, zijn gemeenten volop bezig met maatwerk-initiatieven om deze crisis het hoofd te bieden. Lokaal is deze sociale crisis als eerste het meest zichtbaar en merkbaar.

NB Deze stukken zijn gemaakt tijdens en vlak na de pandemie en worden niet verder geactualiseerd.

Sociaal herstel na coronacrisis

Sociaal sterker de crisis uit. Dat is mogelijk als we de komende tijd durven investeren en innoveren. De commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. Met de notitie 'Sociaal sterker de crisis uit' en de bijbehorende praatplaat wil de commissie gemeenten helpen in hun aanpak naar sociaal herstel.

VNGemeenten · Sociaal sterker de crisis uit - VNG Praat Mee 23