Veel gemeenten zijn toen het coronavirus nog volop ons leven bepaalde, al gestart met nadenken over hoe de fase na de coronamaatregelen eruit kan zien. De gemeentelijke herstelplannen laten een grote diversiteit zien op inhoud, proces en aanpak. Was de corona-aanpak al een grote zoektocht, in de fase erna blijven we te maken houden met onvoorspelbaarheid. 

NB Deze stukken zijn gemaakt tijdens en vlak na de pandemie en worden niet verder geactualiseerd.

Essay: Omgaan met onvoorspelbaarheid

De VNG heeft het NSOB gevraagd te reflecteren op een aantal reeds opgestelde plannen. En op 20 april hebben de VNG en NSOB  een werksessie hierover gehouden met bestuurders en wetenschappers vanuit diverse werkvelden. Dit heeft geresulteerd in het essay: Omgaan met onvoorspelbaarheid, een bestuurskundige reflectie op gemeentelijke post-COVID-19 herstelplannen.

Rapport NSOB (pdf, 593 kB)

De rapporten uitgebracht door de Taskforce economisch herstel en de VNG-commissie Sociale Impact COVID-19 sluiten vanuit hun invalshoek hierop aan. 

Weergave van hoe het NSOB-rapport als paraplu dient voor 3 andere rapporten

De VNG biedt gemeenten naast het essay en deze rapporten, diverse producten aan die behulpzaam kunnen zijn bij het nadenken over en het op stellen van herstelplannen en perspectiefnota’s voor de komende periode. Bekijk deze producten