Nu de coronapandemie in Nederland op niveau 1 is gekomen, is de meeste informatie over dit onderwerp van deze site verwijderd. Op deze pagina vindt u nog wel informatie over herstel en transitie.

NB Deze stukken zijn gemaakt tijdens en vlak na de pandemie en worden niet verder geactualiseerd.

Handvatten voor gemeentelijk herstelplan

De VNG heeft diverse producten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij de aanpak van de sociale en economische impact als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast agendeert de VNG de gemeentelijke herstelagenda’s ook op landelijk niveau. Zodat landelijk, regionaal en lokaal verbonden zijn en ook andere partijen weten wat gemeenten nodig hebben, en hun bijdrage kunnen leveren.

Bekijk de handvatten voor het gemeentelijk herstelplan

Sociaal herstel

De commissie Sociale impact COVID-19 heeft het rapport ‘Sociaal sterker de crisis uit’ uitgebracht. De samenleving is door het coronavirus en de aanpak ervan stevig geraakt. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren, zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Door samen met het rijk te investeren en te innoveren vanuit een langetermijnagenda op veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang, kan de samenleving sterker uit de coronacrisis komen.

Lees meer over sociaal herstel

Economisch herstel en transitie

De coronamaatregelen hebben een enorme impact gehad op de economie; zowel op macro- als microniveau. Gemeenten speelden een belangrijke rol in de crisisfase (richting ondernemers en burgers), maar hebben ook een groot belang en een belangrijke rol in het economisch herstel. In de position paper ‘Gemeenten partner in economisch herstel en transitie’ wordt het beeld gedeeld hoe gemeenten daarin ook een bijdrage kunnen en moeten leveren.

Lees meer over economisch herstel

VNG-inzet

Tijdens de formatie is al aangegeven dat het nieuwe kabinet met een herstelplan coronamaatregelen moet komen. Dit is van belang voor gemeenten omdat Nederland daarmee aanspraak kan maken op Europese gelden. Daarnaast is het belangrijk dat het nationale plan aansluit op plannen die gemeenten al in ontwikkeling hebben. Gemeenten zijn al voortvarend aan de slag met inwoners, ondernemers en diverse instanties en organisaties. Het landelijk plan zou daarin moeten faciliteren en stimuleren. 

Lees de VNG-inzet op het landelijk herstelplan (pdf, 577 kB)

Eindrapport expertiseteam: 'Voorbij de crisis in coronatijd'

Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een mogelijke pandemie. De belangrijkste conclusie uit het rapport: als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen en investeer in buffers en opties.

Lees het rapport (pdf, 423 kB)

Inspiratie voor herstel na coronacrisis

Is corona een gamechanger? In crisistijd bleken gemeenten en rijk snel en adequaat te kunnen inspelen op urgente problemen. Die samenwerking smaakt naar meer. De VNG stelde commissies in die rapporten uitbrachten over sociaal en economisch herstel. En over vernieuwing op de langere termijn. Hoe zijn (en kunnen) gemeenten daarmee in de praktijk aan de slag? 

Lees de interviews