De coronamaatregelen hebben impact gehad op diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Er zijn groepen inwoners en ondernemers die sociaal of economisch zwaar zijn getroffen en ook op langere termijn ondersteuning nodig hebben. Tegelijk kan een herstelplan ook een stimulans zijn voor de economie en grote opgaven zoals woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie.

NB Deze stukken zijn gemaakt tijdens en vlak na de pandemie en worden niet verder geactualiseerd.

 

NSOB-rapport: Omgaan met onvoorspelbaarheid

Het NSOB geeft zijn reflectie op al door gemeenten opgestelde herstelplannen. Aangevuld met de uitkomst van een aantal gesprekken zijn dilemma’s en vraagstukken opgesteld waarmee het college het gesprek kan starten over herstel en transitie. Ook biedt het NSOB handvatten om het gesprek in te richten. De VNG heeft dit aangevuld met een omvangrijke bronnenlijst en voorbeelden van hoe een herstelplan ingedeeld kan worden.

Bronnenlijst

Een overzicht van bronnen die helpen bij het nadenken over herstellen en vernieuwen na de coronacrisis. Het gaat om inhoudelijke gevolgen van corona, feiten en cijfers, instrumenten en denkwerk van planbureaus en anderen.

Lees de bronnen voor het opstellen van herstel- en transitieplannen

Weergave van hoe het NSOB-rapport als paraplu dient voor 3 andere rapporten