De VNG biedt gemeenten diverse producten aan die behulpzaam kunnen zijn bij het nadenken over en het opstellen van herstelplannen en perspectiefnota’s voor de komende periode. 

NB Deze stukken zijn gemaakt tijdens en vlak na de pandemie en worden niet verder geactualiseerd.