De Gespreksagenda transitiefase coronacrisis kan dienen als leidraad voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact van de coronacrisis. Het helpt bij het identificeren van thema’s en vragen die u binnen de gemeente met elkaar moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst.

De gespreksagenda bestaat uit 12 thema’s, die beginnen met een beschrijving van de uitdaging binnen het thema en een aantal kernvragen. Vervolgens staan er verdiepende vragen, gevolgd door links naar handreikingen, websites en andere tools als hulpmiddel bij het vinden van antwoorden.

Meer informatie