De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De notitie van de commissie en de bijbehorende praatplaat helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie. 

De samenleving is door het coronavirus en de aanpak ervan stevig geraakt. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren, zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Toch is de commissie niet pessimistisch. Voorzitter Paul Depla: 'We kunnen voortbouwen op alle energie die door corona zichtbaar is geworden: nieuwe sociale initiatieven, onverwachte coalities, doorbraken die voorheen niet mogelijk waren.'

Volgens de commissie is het mogelijk om sociaal sterker uit de crisis te komen als we de komende tijd durven investeren en innoveren. 'Uiteindelijk gaat het om maatschappelijke veerkracht om schokken te kunnen opvangen, ook als het virus, in welke vorm dan ook, langer onder ons blijft.' Om het herstel in gang te zetten stelt de commissie een mix voor van concrete acties en weloverwogen keuzes op de langere termijn. 

Aanbevelingen 

De commissie formuleert in haar notitie Sociaal sterker de crisis uit. Lokaal perspectief op herstel en innovatie na(ast) corona 4 uitgangspunten: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang. Ze vormen het vertrekpunt voor aanbevelingen over 8 thema’s. Deze zijn handzaam samengevat in een praatplaat. Ook bevat de notitie actuele voorbeelden van gemeentelijke initiatieven en herstel- of verbeterplannen. Samen met het dashboard sociale impact (waarvan binnenkort een nieuwe release komt), geeft dit allerlei extra inzichten en handvatten. 'Want gemeenten zijn hier allang mee aan de gang, die zitten niet stil tot het virus weg is.'

Maar, zo stelt de commissie, gemeenten kunnen het niet alleen. Samenwerking met het rijk is essentieel. Daarom bevat de notitie ook randvoorwaarden voor het rijk om gezamenlijk de gewenste langetermijnagenda te kunnen realiseren. 

Samenstelling commissie

De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 is een unieke samenwerking tussen wetenschappers en gemeentebestuurders: Paul Depla (voorzitter), Hans Boutellier, Sybrand Buma, Otwin van Dijk, Cathalijne Dortmans, Eelco Eerenberg, Godfried Engbersen, Victor Everhardt, Agneta Fischer, Leonard Geluk, Jan Hamming, Peter Heijkoop, Kavita Parbhudayal, Koen Schuiling, Cora-Yfke Sikkema, Véronique Timmerhuis, Debbie Verbeek-Oudijk, Micha de Winter. 

Meer informatie