Laatste update: 28 september 2020

De Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Net als bij andere uitkeringen is het van belang dat alleen mensen die daar recht op hebben Tozo ontvangen en dat misbruik en oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan.

Vanwege het urgente karakter van de regeling zijn gemeenten bij de aanvraag op de eerste plaats uitgegaan van de betrouwbaarheid van de aanvrager. Doordat er snel gehandeld diende te worden, vindt het toezien op de rechtmatigheid voornamelijk achteraf plaats. De gemeenten voeren deze regeling uit en ook de controle op de rechtmatige verstrekking ligt bij de gemeenten.

Toolbox

Deze toolbox voor gemeenten geeft praktische handvatten om doeltreffend uitvoering te kunnen geven aan de controle op de rechtmatigheid van toegekende verstrekkingen van de Tozo.

De toolbox is ontwikkeld door VNG, Divosa en de pilotgemeenten Ooststellingwerf, Utrecht, Tilburg en Zaanstad. Het is een groeidocument en richt zich momenteel met name op Tozo 1. Het is aan te bevelen de toolbox regelmatig te raadplegen, omdat deze voortdurend bijgewerkt wordt aan de hand van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen bij gemeenten. Reacties op de toolbox en uw ervaringen kunt u mailen naar naleving@vng.nl.

Mijn VNG

Om de toolbox te kunnen raadplegen heeft u een account voor MijnVNG nodig. Als u al een account heeft, dan logt u hier in.

Heeft u nog geen (gratis) account? Op deze pagina maakt u binnen een handomdraai een account aan.