Handreiking Oneigenlijk gebruik Tozo

Op de pagina Oneigenlijk gebruik Tozo leest u meer over deze handreiking waarin staat aangegeven welke onderdelen in de Tozo-regeling oneigenlijk gebruik tegengaan en hoe gemeenten een aanvullende controle kunnen uitvoeren.

Ondernemerssteun na Tozo

Sinds 1 oktober is het voor ondernemers niet meer mogelijk om een beroep te doen op de Tozo. Als zij problemen ervaren met het opstarten of zich afvragen hoe ze moeten doorgaan, dan kunnen ze zich tot de gemeente wenden voor ondersteuning.

Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers

De Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Net als bij andere uitkeringen is het van belang dat alleen mensen die daar recht op hebben Tozo ontvangen en dat misbruik en oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan.

Vanwege het urgente karakter van de regeling zijn gemeenten bij de aanvraag op de eerste plaats uitgegaan van de betrouwbaarheid van de aanvrager. Doordat er snel gehandeld diende te worden, vindt het toezien op de rechtmatigheid voornamelijk achteraf plaats. De gemeenten voeren deze regeling uit en ook de controle op de rechtmatige verstrekking ligt bij de gemeenten.

Toolbox

Deze toolbox voor gemeenten geeft praktische handvatten om doeltreffend uitvoering te kunnen geven aan de controle op de rechtmatigheid van toegekende verstrekkingen van de Tozo.

De toolbox is aanvankelijk ontwikkeld door VNG, Divosa en de pilotgemeenten Ooststellingwerf, Utrecht, Tilburg en Zaanstad. In de afgelopen maanden is de toolbox verder gevuld met ervaringen van diverse andere gemeenten uit het land. Het is aan te bevelen de toolbox regelmatig te raadplegen, omdat deze voortdurend wordt bijgewerkt aan de hand van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen bij gemeenten.

Reacties op de toolbox en uw ervaringen kunt u sturen naar naleving@vng.nl.

Mijn VNG

Om de toolbox te kunnen raadplegen heeft u een account voor MijnVNG nodig. Als u al een account heeft, dan logt u hier in.

Heeft u nog geen (gratis) account? Op deze pagina maakt u binnen een handomdraai een account aan.