Ondanks de snelheid waarmee de Tozo tot stand kwam, was het uitgangspunt dat de regeling zo min mogelijk gevoelig is voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Daarom is aandacht besteed aan een heldere afbakening van de doelgroep, duidelijke voorwaarden en het verifiëren van gegevens om een rechtmatige toekenning te bevorderen.

Handreiking oneigenlijk gebruik Tozo

In de handreiking 'Misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo' staat welke onderdelen in de Tozo-regeling oneigenlijk gebruik tegengaan en hoe gemeenten een aanvullende controle kunnen uitvoeren. Deze handreiking is een groeidocument, het wordt regelmatig geüpdatet.

De handreiking is niet openbaar en staat in de Kennisbank van VNG Naleving.
Voor toegang tot de handreiking meldt u zich aan op Mijn VNG. Heeft u nog geen (gratis) account? Kijk dan voor meer informatie op Mijn VNG.

De actuele versie van de Handreiking Tozo vindt u in de Toolkit Tozo.

Binnenkort beschikbaar: Tozo-controle

Het Inlichtingenbureau ontwikkelt, in opdracht van het ministerie van SZW, een informatieproduct voor de controle van de aanvullende uitkering aan ondernemers.  Gemeenten kunnen op het beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis) van het Inlichtingenbureau een CSV-bestand uploaden met Tozo-dossiers die vervolgens gecontroleerd worden. De verwachting is dat het product in het najaar uitkomt. De exacte datum is nog niet bekend.

Op de website van Stichting Inlichtingenbureau vindt u meer informatie.