Beeld met de tekst Toolkit Tozo vanaf 1 juni

Let op: deze toolkit kunt u gebruiken voor de Tozo die kan worden aangevraagd van 1 juni 2020 tot 1 september 2020. (Hier vindt u de Tozo-toolkit voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020)

Toolkit vanaf 1 juni

Voor de uitvoering van de Tozo-regeling vanaf 1 juni kunnen gemeenten gebruik maken van de onderstaande producten:

De VNG, SZW, Divosa en GBI werken nauw samen met een aantal back end leveranciers die met spoed hebben gewerkt om de registratie en de betaling van deze nieuwe regeling mogelijk te maken. Actuele planningsinformatie wordt met u gedeeld vanuit uw leverancier. 

Wat te doen als gemeente met Tozo na 1 juni?

  • Gemeenten kunnen het modelmutatieformulier (verlengingsformulier) toesturen naar uitkeringsgerechtigden die al Tozo ontvangen of deze op de website van de gemeente plaatsen. 
  • Het is aan te raden om spoedig via de gemeentelijke websites te informeren wanneer ondernemers informatie mogen verwachten over de uitvoering van de Tozo vanaf 1 juni in hun gemeente. 
  • Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten pas op 1 juni het huidige aanvraagformulier Tozo vervangen door het aanvraagformulier Tozo vanaf 1 juni en niet eerder. Zo wordt voorkomen dat ondernemers per ongeluk het verkeerde aanvraagformulier invullen.

Voor welke periode kunnen ondernemers verlenging van de huidige Tozo aanvragen?

  • Ondernemers bij wie Tozo eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging aanvragen voor juni, juli en augustus
  • Ondernemers bij wie Tozo eind juni afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maanden juli en augustus
  • Ondernemers bij wie Tozo eind juli afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maand augustus

Pro-actief aanbieden van de lening bedrijfskapitaal

Ondernemers die in de periode 1 maart - 31 mei een bedrijfskapitaal hebben aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag van € 10.157, kunnen een aanvullende lening aanvragen tot dit maximum van € 10.157. SZW, de VNG en Divosa vragen gemeenten de mogelijkheid om een lening bedrijfskapitaal aan te vragen pro-actief onder de aandacht te brengen.