In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG heeft het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct ontwikkeld voor de Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren en is vanaf augustus beschikbaar.

Gemeenten kunnen de rechtmatigheid van de Tozo-uitkering toetsen met verschillende signalen. Bijvoorbeeld met het signaal of er 'witte inkomsten' zijn tijdens de Tozo-periode of een signaal dat de inschrijving in het handelsregister niet aan de eisen voldoet. 

Hoe werkt het?

Een gemeente kan maandelijks op het beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis) van het Inlichtingenbureau een bestand met Tozo-dossiers ter controle aanbieden. Het Inlichtingenbureau vraagt vervolgens gegevens op bij de bronnen (RvIG, UWV, belastingdienst, KvK, DJI, CJIB, Duo) en verwerkt deze gegevens in een rapportage, die kan worden gedownload via hetzelfde portaal.

Oplevering in fases

Het aanleveren van bestanden is mogelijk vanaf 27 juli. Het Inlichtingenbureau levert het product in fases op en bij aanvang is alleen nog informatie over inkomen en studiefinanciering beschikbaar. In september en oktober volgen de overige bronnen.

Meer informatie

Meer informatie over de Tozo-controle vindt u op de website van het Inlichtingenbureau.