Ondernemers zorgen voor dynamiek en bedrijvigheid in gemeenten, zij zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid.

Ondernemerspeiling

Hoe ervaren ondernemers het economisch beleid en de dienstverlening? Het is belangrijk daar inzicht in te krijgen om stimulerend beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers. De Ondernemerspeiling van VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij.

Bedrijvigheid en economie

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Waarstaatjegemeente geeft een beeld van de situatie in uw gemeente, met behulp van cijfers over bedrijven, banen en zzp’ers.

Publicaties & Brieven