Ondernemers zijn de motor van onze economie: ze zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid en kunnen een belangrijke rol spelen in de maatschappelijke en economische transities van deze tijd. Gemeenten dragen hieraan bij door hun ondernemers zo goed mogelijk te helpen, te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. De gemeente is voor veel ondernemers het eerste contact met de overheid, een optimale gemeentelijke dienstverlening en aandacht voor regeldruk- en beleving is daarom van groot belang.

Wat doet de VNG?

deelnemers aan een VNG-bijeenkomst in de foyer tijdens een pauze

De VNG ondersteunt gemeenten door webinars, publicaties en bijeenkomsten. We willen gemeenten daarbij verbinden en inspireren door effectieve handvatten te bieden voor verdere verbetering en professionalisering van ondernemersdienstverlening. Samen met EZK, IPO, VNO-NCW en MKB-Nederland werken we aan het versimpelen van de toegang van ondernemers tot (boven)regionale investeringen, een groter doelbereik van MKB-instrumentaria en het meenemen van ondernemers naar een duurzame, circulaire en digitale economie.
 

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over corona en de ondersteuning aan inwoners en ondernemers.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Economie

959 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 juli 2022 om 15:44

Hoe staat het met de economie in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Hoe staat het met de maatschappelijke en economische Veerkracht in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Ondernemers door de crisis helpen: inspirerende artikelen

Corona heeft onze economie hard geraakt. Veel ondernemers zitten in zwaar weer of zijn inmiddels failliet gegaan. Wat doen gemeenten om ondernemers zo goed mogelijk te helpen? Dat is te lezen in een reeks van 6 artikelen naar aanleiding van het VNG-onderzoek ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’ en daarbij aansluitende webinars.

Publicaties & Brieven