Ondernemers zijn de motor van onze economie: zij zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Belangrijke thema's, waar ook gemeenten een grote rol in spelen. Het is dan ook de taak van gemeenten om hun ondernemers zo goed mogelijk te helpen, begeleiden en ondersteunen waar nodig. De gemeente is voor veel ondernemers het eerste contact met de overheid, waardoor een optimale gemeentelijke dienstverlening van groot belang is.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over corona en de ondersteuning aan inwoners en ondernemers.

Ondernemerspeiling

Hoe ervaren ondernemers het economisch beleid en de dienstverlening? Het is belangrijk daar inzicht in te krijgen om stimulerend beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers. De Ondernemerspeiling van VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij.

Bedrijvigheid en economie

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Waarstaatjegemeente geeft een beeld van de situatie in uw gemeente, met behulp van cijfers over bedrijven, banen en zzp’ers.

Publicaties & Brieven