Met het programma Spiegel je Business' krijgen de waardevolle (gevestigde) ondernemers handvaten (advies en inspiratie) om te werken aan een toekomstbestendige onderneming.

Jaartal

2022

Gemeente

Ondernemen is vooruitkijken. Zeker in deze tijd. Reden genoeg voor de gemeente en de Ondernemersfederatie om hen hierbij op weg te helpen door het aanbieden van het digitale ‘Spiegel je Business’ programma. Veel ondernemers hebben het (door Corona) moeilijk. Financieel zijn bedrijven geholpen met steunmaatregelen, maar ondernemers hebben echter ook behoefte aan inspiratie en advies om hun bedrijf draaiende te houden en klaar te maken voor de toekomst. Een uitdaging waar ondernemers voor staan. Het vraagt namelijk om een kritische blik en met dit programma wordt hen zogezegd 'een spiegel' voorgehouden.  

Deze casus is voor de gemeente geslaagd omdat er met het “Spiegel je business” programma van Stichting Startersloket 29 lokale ondernemers succesvol ondersteund konden worden.
In de eindevaluatie hebben deze ondernemers aangegeven het programma als zeer waardevol te hebben ervaren en adviseerde alle deelnemers het andere ondernemers aan het programma te volgen. 

De gemeente vindt het belangrijk om dienstverlenend te zijn richting de ondernemers (die meestal ook inwoner zijn van de gemeente Hollands Kroon). Deze ondernemers zijn immers de motor van de economie en tevens waardevol voor de leefbaarheid van de kernen.  

Met het programma ‘Spiegel je business’ heeft de gemeente samen met de Ondernemersfederatie:  
- Direct betrokkenheid kunnen tonen bij lokale ondernemers;
- Een programma aan kunnen bieden wat een direct verlengstuk was op ondernemersdienstverlening;  
- Is de zichtbaarheid van de gemeente als dienstverlener voor ondernemers vergroot.  

De waardering voor het programma is in de evaluatie onder de deelnemers beoordeeld met het cijfer 8. Tevens heeft 100% van de deelnemers dit programma aangeraden te volgen.  

De deelnemers zijn gevraagd naar hun ervaringen en wat ze ervan vinden dat de gemeente dit programma heeft aangeboden. Hieronder enkele reacties:  
- Een mooi (nieuw) begin in deze onzekere tijden.  
- Prachtig en heel goed initiatief. Fijn dat er wat extra's wordt gedaan voor ondernemers woonachtig in de gemeente.  
- Door dit programma heb ik succesvolle verbeteringen in mijn bedrijf door kunnen voeren.  
- Fijn dat mijn gemeente dit faciliteert.  
- Zeer waardevol een goede stimulans.  
- Inspirerend en volledig ondernemersprogramma. 

Het betreft een praktisch programma waarmee elke ondernemer kan reflecteren op zichzelf en zijn/haar onderneming en direct aan de slag gaat met het toekomstbestendig maken van het bedrijf.
Tijdens het programma zijn onze ondernemers in 4 online trainingen meegenomen in het toekomstperspectief van de eigen onderneming. Dit is gedaan aan de hand van een persoonlijk werkboek en praktisch canvas met zeven essentiële onderwerpen om als ondernemer succesvol te blijven.
Het ‘Spiegel je Business’ programma bestaat uit 4 online trainingen die gedurende 1 kalendermaand wordt gegeven. In 2021 zijn deze trainingen aangeboden in de maand september. Doorlooptijd is maximaal 6 weken (incl. 2 weken opnamen terugkijken). 

Aan de hand van deze methode:  
- Is de ondernemers zogezegd een persoonlijke ‘spiegel voor gehouden’;  
- Zijn de ondernemers kritisch gaan nadenken over hun bedrijf(svoering);  
- Krijgen de deelnemers inspiratie;  
- Zijn creativiteit, innovatie en duurzaamheid gestimuleerd;  
- Zijn de ondernemers aan de slag gegaan met financieel gezond ondernemen.  

Ondernemers een spiegel voorhouden, is voor elke ondernemer van toegevoegde waarde.
Dat kan zijn vanwege een directe aanleidingen (denk aan: corona, stijgende energieprijzen, transsport schaarste etc.), maar het programma kan ook heel goed structureel voor gevestigde ondernemers een ‘Eye opener’ zijn. Het programma is naast de gemeente Hollands Kroon intussen ook in 7 andere gemeente aangeboden. De gemeente heeft het voornemen om dit programma in 2022 i.s.m. de Ondernemersfederatie en Stichting Startersloket wederom aan te bieden. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.