Burgerplatform Stichting Wereldgemeente Loon op Zand functioneert als een centrale hub binnen de gemeente als schakel tussen gemeente, bedrijf en burger met als leidraad verantwoord produceren en consumeren (Global Goal 12). 

Jaartal

2022

Gemeente

Logo van Wereldgemeente Loon op Zand

Van gesprekstafels naar werkgroepen

Als voormalige millenniumgemeente heeft Loon op Zand ook als Global Goals gemeente de nadruk op duurzaamheid en eerlijke handel in haar DNA gehouden. De uitvoering werd in handen gelegd van de initiatiefgroep burgerplatform Stichting Wereldgemeente Loon op Zand. Bij de eerste publiekspresentatie werd gekozen voor 4 gesprekstafels rondom de thema’s Huis en energie, Hergebruik, Voedsel en Eerlijke handel. Uit deze gesprekstafels ontstonden werkgroepen per thema. Alleen eerlijke handel heeft geen blijvende werkgroep gekregen, maar wordt als integrale lens gebruikt binnen alle thema’s. 

Huis en energie

Zo ontstond uit de werkgroep Huis en Energie het Energiecollectief in de gemeente Loon op Zand ECLoZ met inmiddels 3 opwekprojecten en een vierde in de pijplijn, 12 energiecoaches die een wekelijks energieloket draaiende houden en keukentafelgesprekken over besparing voeren, en bijna 350 leden. 

Hergebruik

Op het gebied van Hergebruik stond Wereldgemeente Loon op Zand mede aan de wieg van de lokale repaircafé’s en tweede levens voor goed materiaal, zoals de Boekenbank, Spullenbank, Fietsenbank en Gered Gereedschap. Wereldgemeente werkt waar mogelijk samen met deze organisaties en ondersteunt hun activiteiten publicitair, maar door professionalisering van deze instanties is er geen actieve werkgroep meer nodig. 

Voedsel

De Voedselwerkgroep houdt zich bezig met het tegengaan van voedselverspilling en het promoten van lokale voedselproducten. Jaarlijks wordt aandacht besteed aan Wereldvoedseldag, onder meer door Wereldmaaltijden te organiseren met steeds wisselende samenwerkingspartners, bijvoorbeeld een lokale volkstuinvereniging, zorgcentrum of statushouders uit de gemeente. Verder wordt met buurtbewoners en wijkteams een lint met plukfruitlocaties door de gemeente ingericht.  

Samenwerking met de gemeente

Rondom alle activiteiten is in de loop der jaren een goede samenwerking ontstaan met de wethouder en de ambtenaren Duurzaamheid van de gemeente. Wereldgemeente is inmiddels naast de werkgroepen ook gesprekspartner van de gemeente op onder andere het gebied van zwerfafval en afvalverwerking en groen en diversiteit. Deze koppeling komt onder andere tot uiting tijdens de jaarlijkse Global-Goalsdag met activiteiten op onder andere de weekmarkten in de gemeente.