Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van deze wet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

De gemeenteraad kan op grond van artikel 3 lid 1 van de Wtw vrijstelling verlenen van de in artikel 2 genoemde verboden. De vrijstelling kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde dagen, gebieden en/of branches. Ook kan de gemeenteraad ervoor kiezen aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te verlenen om van deze verboden in individuele gevallen een ontheffing te verlenen (artikel 3 lid 2 en 3). Een vrijstelling of ontheffing moet worden vastgelegd in een verordening.

Modelverordening

Om het voor gemeenten makkelijker te maken om lokale regels voor de zondags- en avondopenstelling vast te stellen, hebben wij een Modelverordening winkeltijden opgesteld. De verordening uit 2013 is nog steeds actueel.