Datum

Type product

Regeldruk Verminderen

Een beslisboom en quickscan voor beleidsmakers en -uitvoerders van ondernemersdienstverlening om regels en producten te evalueren en waar nodig te verbeteren.

De beslisboom ondersteunt beleidsmakers en -uitvoerders om regels en producten (zoals vergunningen en ontheffingen) in vier stappen op gestructureerde wijze te evalueren en waar nodig te herijken. De beslisboom bestaat uit de volgende vier stappen:

 1. Verzamelen van kerngegevens
 2. Toetsen op nut en noodzaak
 3. Vereenvoudigen van procedures
 4. Verbeteren van dienstverlening

De quickscan biedt daarnaast 10 werkende elementen van een succesvolle aanpak om regeldruk te verminderen bij gemeenten. Deze elementen bieden inspiratie voor gemeenten om hun eigen aanpak regeldrukreductie aan te scherpen.

Betrokken organisaties

 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Den haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Noordoostpolders
 • Gemeente Roosendaal
 • Gemeente Rotterdam
 • Actal (nu: Adviescollege Toetsing Regeldruk)
 • VNG Realisatie

Contactpersoon

Wilt u contact opnemen met één van de organisaties die hier genoemd zijn? Neem dan contact op met dienstverlening.realisatie@vng.nl