Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,

U heeft 7 feb 2024 het commissiedebat Mkb: ondernemen en bedrijfsfinanciering. De VNG geeft u namens gemeenten graag onze inbreng mee op agendapunt 18: Kabinetsreactie op de eindrapportage ''Aanjager schulden''

De VNG verzoekt u bij dit agendapunt de minister te vragen om de kabinetsreactie te heroverwegen.