Overig
Met het toenemende belang van steden voor de economie komt ook de beleidsinzet onder het vergrootglas te liggen. Wat kan het beleid doen om de economische groei van steden te ondersteunen, ofwel: wat werkt (beleidsmatig)? Dit is de centrale vraag van dit onderzoek.
17 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 44 (30, 31 oktober, 1 november) behandelt u de Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (35000 F). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen: Regiodeals Beantwoord de investeringsbereidheid uit de regio’s. Vitaal platteland. Een nationaal strategisch GLB-plan vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Sanering varkenshouderij...
De 4e VNG Denktank onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda) richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank presenteerde haar bevindingen tijdens het VNG Jaarcongres 2018, gebundeld in een handreiking en onderzoek onder de titel 'Werkende Samenwerking' Handreiking...
Handreiking
Social return staat steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten. Niet alleen grote steden maar ook kleinere gemeenten zien dat ze met hun inkoop kunnen bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid of andere sociale doelstellingen. Hoe kunnen gemeenten social return inzetten om sociale problematiek aan te pakken? Op deze...
Position paper
Waar willen de gemeenten komend jaar in VNG-verband mee aan de slag? De grote opgaven die we met elkaar oppakken zijn verwoord in de VNG Agenda 2018. Naast de hoofdthema’s is er ook ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen. Een aantal thema’s springt er uit. Daar...
19 december 2017
Ledenbrief
Lbr.17/082
Hierbij bieden wij u de VNG Agenda 2018 aan. De VNG Agenda 2018 is de jaarlijkse uitwerking van de door u in 2015 vastgestelde verenigingsstrategie Gemeenten 2020. De belangrijkste ambitie voor de vereniging in deze strategie is: werken aan een krachtige lokale overheid door het versterken en vitaliseren van de...