Geachte mevrouw Bruins Slot, 

Wij nodigen u uit om de komende jaren samen te werken aan het verder versterken van grensregio’s. In het dagelijks leven van inwoners en ondernemers in grensgebieden werpt de landsgrens nog altijd drempels op. Vanuit deze gedachte is het Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking opgericht. Binnen dit netwerk delen bestuurders van grensgemeenten kennis en ervaringen met betrekking tot grensproblematiek en wordt richting gegeven aan de inzet van de VNG op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.