Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. 
Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport worden binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal gesteld. Er is een dynamisch platform gevormd, waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen.

Jaartal

2024

Gemeente

Achterhoek in Beweging kent de beweging in de regio en jaagt aan, motiveert, inspireert en verbindt. Samen wordt er gewerkt aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen.

Succesvol

Goede resultaten bereik je samen. 
Met zijn allen weet je meer, is er meer slagkracht, meer inspiratie, meer middelen én meer plezier. Slim verbinden staat dan ook centraal.
Verbinden van mensen en organisaties. Samen sterk, "Scholder an Scholder"; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek.
Iets wat in de genen zit en als vanzelfsprekend aansluit op de cultuur van 'Naoberschap'. 
Slim verbinden zorgt dat er op regionaal en lokaal niveau projecten in gang gezet kunnen worden. Projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de leefbaarheid in de Achterhoek!
Om de mate van succes zelf steeds te volgen en werkwijzen en ideeën aan te passen worden periodiek het beweeglandschap en het effect daarop bij de inwoners en verenigingen gemonitord. Dit houdt de zaag scherp, zorgt voor een continue afstemming met de regio en helpt om het succes te waarborgen.

Waardevol 

De belangrijkste waarde zit in samenwerking én samenhang binnen de uitvoeringsagenda:

  • Vaardig in bewegen: voor de alle Achterhoekse jongeren zet AiB in op gezondheid.
  • Vitaal ouder worden: AiB streeft ernaar dat iedereen vitaal ouder kan worden in de Achterhoek.
  • Inclusie en diversiteit: we willen dat iedereen mee kan doen en plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
    Juist ook voor wie deelname nog niet vanzelfsprekend is.
  • Vitale medewerkers: AiB zet zich in voor vitale medewerkers door het vergroten van de motivatie onder werkgevers en werknemers om samen te bewegen en te sporten.
  • Maatschappelijke waarde van topsport: sporttalenten motiveren de hele regio én andersom. AiB zet zich hier voor in.
  • Vitaal en veilig sportklimaat: AiB stuurt aan op sterke verenigingen en een veilig sportklimaat, o.a. door één regionaal coördinatiepunt clubondersteuning.
  • Evenementen: AiB wil bijdragen aan realisatie van jaarlijks één nationaal / internationaal evenement.


Achterhoek in Beweging is uniek. Uniek in de regio maar ook uniek in het land. Echter, deze kennis, expertise en ervaring ligt voor het oprapen.
Om te komen tot brede coalities heeft Achterhoek in Beweging het initiatief genomen tot het sluiten van het Regionaal Sport- en Beweegakkoord 2020 – 2030. Dit akkoord laat zien dat alle partners in de Achterhoek een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien. Dat ze samen het belang onderkennen van sport, bewegen en gezondheid en dat ze gezamenlijke ambities hebben en willen samenwerken om succesvol te zijn. Over dit proces is veel vastgelegd, veel te vertellen en veel te delen.

Winnen

Achterhoek in Beweging bréngt ook daadwerkelijk dagelijks vele Achterhoekers in beweging! Het is een missie om dit te verbreden en dit te delen, wat de gemeenten betreft verder dan de Achterhoek. De gemeenten doen dit graag want naast dat de Achterhoek de 'gezondste regio' kan worden, willen ze graag helpen van Nederland het vitaalste land te maken.
Hopelijk wordt ook nu herkend en erkend (met een knipoog) dat de wijzen uit het oosten komen!
De samenwerkingsovereenkomst loopt toch 2030 met de intentie en verwachting dat de gemeenten ermee door willen gaan!

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

 

Gerelateerde links