Praktijkvoorbeelden (13)

Filter resetten

Vlog: Healthy Hillegom

Gemeenten in Beeld - Vlog #10 Hillegom In Hillegom komt staatssecretaris Blokhuis op bezoek vanwege de ondertekening van het leefstijlakkoord 'Healthy Hillegom'.

2020

Tilburg Ten Miles gaat Global Goals

Op 25 september 2022 bestaan de Global Goals 7 jaar, een moment waarop wordt stilgestaan bij wat al is bereikt en wat er nog kan verbeteren. In deze week vinden er over de hele wereld evenementen plaats die het belang...

2022

Haags Hitteplan

In de afgelopen jaren is gebleken dat het bereik van het Nationaal Hitteplan verbeterd kan worden door een lokaal hitteplan op te stellen. Lokale hitteplannen bereiken mensen die gezondheidsrisico’s ondervinden bij hitte maar buiten het bereik van langdurige zorg vallen...

2021

Preventieakkoord Culemborg

De gemeente Culemborg wil dat een gezonde leefstijl voor iedereen gemakkelijk en gewoon wordt. Samen werkt de gemeente daarom aan gezondere inwoners en een gezondere stad.” Het preventieakkoord staat niet op zichzelf. Heel veel mensen en organisaties werken in Culemborg...

2021

High Five

Hoe kun je als gemeente bijdragen aan het welzijn van je inwoners? Dat begint bij het creëren van een fijne leefomgeving. Eén waarin inwoners, scholen, verenigingen, vrijetijdsaanbieders en bedrijven in nauw contact staan met elkaar en kunnen profiteren van elkaars...

2021

Sport- en gezondheidsakkoord Borger-Odoorn

In 2018 werd op landelijk niveau zowel een akkoord gesloten op het gebied van sport als preventie. Ruim 70 organisaties ondertekenden het sportakkoord met het idee dat je samen meer bereikt dan ieder voor zich. De Landelijke Preventieakkoorden hebben hetzelfde...

2021

Voedselagenda 2021-2023

De gemeente Groningen wil het makkelijker maken voor inwoners met een ongezonde leefstijl om te kiezen voor gezond, lokaal en vers eten. Dat staat in de nieuwe Voedselagenda 2021-2023. Door gezond eten te stimuleren worden de gezondheidsverschillen tussen inwoners en...

2021