Het Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LEGrO) is ontstaan via het Preventie Overleg Groningen (POG). Doel van LEGrO is het ontwikkelen van een regionaal, thematisch leernetwerk rond een gezonde leefomgeving in Groningen.

Jaartal

2023

Gemeente

De urgentie om in de provincie Groningen te werken aan een gezonde leefomgeving is hoog. 5 Groninger gemeenten behoren tot de tien kansarmste van Nederland. De gezondheid van de inwoners blijft achter bij het landelijke gemiddelde.

Samen leren op gezondheid thema's staat centraal in dit programma. Het leren wordt door middel van LEGrO op verschillende kennisniveau's opgepakt en aangemoedigd; systeem- en leefwereld leren elkaars taal te verstaan en op ontwikkel casuïstiek in de praktijk leert men hoe inwoners- overheid en kennisinstellingen elkaar kunnen versterken en op welke wijze samengewerkt kan worden aan aan het inrichten van een gezonde leefomgeving. 

Waardevol en succesvol

Het Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen is succesvol omdat dit leernetwerk kruisbestuiving tussen overheden (gemeente), kennisinstellingen, (zorg)professionals en inwoners mogelijk maakt.

LEGrO is van waarde voor gemeente door de integrale- en domein overstijgende leernetwerk bijeenkomsten. Ook leren gemeente anders te kijken naar de bijdrage van bewoners initiatieven en hun samenwerking met inwoners. LEGrO is van waarde voor inwoners omdat inwoners een kijkje kunnen nemen in de systeemwereld.

Kennis over een gezonde leefomgeving wordt via LEGrO ontsloten en draagt bij aan nieuwe denkbeelden over voeding, rookverboden en het inrichten van de fysieke leefomgeving. Kennisinstellingen werken nauw samen met de praktijk en trekken lering uit praktijkvoorbeelden. Wanneer LEGrO afloopt worden nieuwe opgezette structuren gekoppeld aan het bestaande Preventie Overleg Groningen (POG). 

Toepassing door anderen

Het opzetten van een regionaal thematisch leernetwerk kan elders in Nederland ook toegepast worden. Door gebruik te maken van bestaande netwerken en activiteiten, kun je met wat sturing en procesbegeleiding kruisbestuiving organiseren op verschillende lagen. Thema's binnen LEGrO zijn actuele beleidsthema's en ook gemeenschappen hechten waarde aan een gezonde leefomgeving. LEGrO zorgt met name dat verbindingen tussen mensen, initiatieven en bestaande ideeën worden gemaakt. 

(Verwachte) Uitkomst

LEGrO is een prachtig initiatief dat begrip, ruimte- en tijd voor elkaars werkveld- en leefwereld mogelijk maakt. Door samenwerking, samen leren en verbinding ontstaat vertrouwen. En vanuit vertrouwen kun je de wereld aan impact genereren. Zo simpel is het. Er zijn in Nederland al veel gezondheidsinitiatieven. Het ontsluiten van bestaande kennis en het bundelen van wat er al is; dat gaat helpen om meer gezonde jaren voor ieder individu te realiseren. 
Na 4 jaar is er een leernetnetwerk opgezet met kennis over effectieve ruimtelijke interventies in de regio en met handvaten voor beleid en praktijk.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

 

Gerelateerde links