In de afgelopen jaren is gebleken dat het bereik van het Nationaal Hitteplan verbeterd kan worden door een lokaal hitteplan op te stellen. Lokale hitteplannen bereiken mensen die gezondheidsrisico’s ondervinden bij hitte maar buiten het bereik van langdurige zorg vallen. De roep om lokale hitteplannen groeit vanuit kennisinstellingen, het Rijk en het Haagse bestuur. Dit is waarom de gemeente Den Haag een Haags hitteplan heeft opgesteld.

Jaartal

2021

Gemeente

Dit Haags hitteplan vloeit voort uit het Nationaal Hitteplan. Met het Nationaal Hitteplan maakt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organisaties, professionals en vrijwilligers die zijn betrokken bij de zorgverlening aan senioren en chronisch zieken extra alert op het feit dat het voor langere periode warm wordt. Zo kunnen zij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken.
In de praktijk is echter gebleken dat via het Nationaal Hitteplan niet alle mensen (voldoende) worden ingelicht die gezondheidsrisico’s ondervinden door hitte. Zelfstandig wonende senioren, mensen met een chronische ziekte als hart- en vaatziekten en obesitas, en dak- en thuislozen worden onvoldoende bereikt.
Hiervoor is samenwerking nodig met lokale maatschappelijke organisaties die deze groepen wél bereiken. Het Haags Hitteplan hoopt deze lokale samenwerking te versterken en te borgen zodat juist deze Hagenaars de juiste informatie en voldoende ondersteuning krijgen.