In het kader van ‘practice what you preach’ gaan JOGG-gemeenten Amsterdam, Utrecht, Almere, Rotterdam, Coevorden, Blaricum, Laren, Eemnes, Lelystad, Ede, Zaanstad en Borger-Odoorn en de provincie Limburg ook voor een gezonder en duurzamer voedingsaanbod in eigen huis.  

Jaartal

2022

Afzender

Provincie Limburg en 12 JOGG-gemeenten

Onlangs ondertekenden JOGG, het Voedingscentrum, de provincie Limburg en 12 JOGG-gemeenten de ambitie ‘Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen 2021-2025’. Om te zorgen dat werknemers op de werkvloer kunnen kiezen voor gezond eten en drinken. De VNG ondersteunt deze ambitie en stimuleert gemeenten hierin.

Rotterdam zet al jaren in op een gezonder voedingsaanbod op plekken waar veel Rotterdammers komen, zoals op scholen, bij zwembaden en in sporthallen, in zorginstellingen en in de Huizen van de Wijk. Dat is nodig omdat ongezonde voeding na roken de grootste impact heeft op ziekte en sterfte en een grote bijdrager is aan de zorgkosten. Vandaag teken ik de ambitie voor een gezonder voedselaanbod binnen onze gemeente. Want als wij verandering in de stad willen, moeten we bij onszelf beginnen en het goede voorbeeld geven. Christine Eskes, wethouder bij gemeente Rotterdam

Wij willen dat voor de medewerkers van het Provinciehuis Limburg de gezonde keuze de gemakkelijke wordt. Daarom vinden we het belangrijk dat in ons bedrijfsrestaurant gezonde alternatieven aantrekkelijk gepresenteerd worden. Daarin willen we het voorbeeld zijn voor de rest van Limburg. Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde bij Provincie Limburg

Overheidsniveau Gezonde Catering
De ondertekenaars werken op basis van de Richtlijn Eetomgevingen aan een gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen en ondersteunen dit in presentatie en verkooptechnieken, zodat het aanbod voldoet aan het overheidsniveau Gezonde Catering. Het doel is dat in 2025 alle JOGG-gemeenten aan de slag zijn met het gezonder maken van de eigen bedrijfsrestaurants op basis van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Eind 2025 heeft 75% van de JOGG-gemeenten en aangesloten provincies Het Overheidsniveau Gezonde Catering bereikt.

Gezonder voedingsaanbod in gemeente- en provinciehuizen
Om het aanbod in gemeente- en provinciehuizen gezonder te maken, gaan gemeenten en provincies in gesprek met hun bedrijfscateraar om het aanbod aan te laten sluiten op de Richtlijn Eetomgevingen. Provincies hebben hiernaast een aanjagersfunctie voor de gemeente binnen de provincie. Bedrijfscateraars inspireren de gemeenten en provincies vanuit hun ervaring en deskundigheid en laten zien welke verbeterstappen mogelijk zijn. Bedrijfscateraar Vitam, die al in 2021 de ambitie ondertekende, deelt in het kader van het ondertekenmoment, vandaag gratis werkfruit uit aan de gasten van gemeente Lelystad en Almere.

Dit jaar organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo met als thema Growing Green Cities. Een onderdeel daarvan is óók voeding. Het kan dan ook niet anders dat wij als gemeente het ambitiedocument hebben ondertekend, want ook wijzelf willen de gezonde, groene stad zijn. Het is geweldig dat we dit met elkaar kunnen doen. Zo houden we het langer vol en kunnen we elkaar accountable houden. Roelie Bosch, wethouder bij gemeente Almere

Het Voedingscentrum adviseert over de inhoud van de Richtlijn Eetomgevingen en de Schijf van Vijf. Ook biedt het Voedingscentrum de Checklist, waarmee partijen kunnen zien hoe ze ervoor staan en welke stappen ze kunnen zetten richting een gezonder aanbod. JOGG kan door middel van een adviseur ondersteuning op locatie bieden bij de implementatie van de Richtlijn Eetomgevingen in de bedrijfsrestaurants. Gezamenlijk delen we goede en inspirerende voorbeelden, zodat steeds meer gemeenten aan de slag gaan met een gezonder aanbod.

City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving
In de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving gaan gemeenten, ministeries en andere partijen aan de slag om meer gezond en duurzaam voedsel terug te vinden in het straatbeeld en te kunnen kopen in winkels, horeca, kantines en stations. Aangesloten gemeenten Almere, Ede, Rotterdam en Utrecht geven zelf het goede voorbeeld met het ondertekenen van de ambitie. JOGG en het Voedingscentrum zijn partners in deze City Deal.

Nationaal Preventieakkoord
In het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat de VNG gemeenten stimuleert om het voedingsaanbod in gemeentehuizen gezond(er) te krijgen. Met dit initiatief draagt JOGG bij aan het realiseren van deze ambitie.

Teken óók de ambitie
Wilt u als gemeente, provinciehuis of bedrijfscateraar aansluiten bij de ambitie voor een gezonder voedingsaanbod? Neem dan contact met ons op via www.jogg.nl.

Wilt u een gezond bedrijfsrestaurant onderdeel laten uitmaken van een lokaal preventieakkoord? Neem dan contact op met het Ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG via lokalepreventieakkoorden@vng.nl.