Op deze startpagina bundelen we alle informatie die u nodig hebt om gezondheidsbeleid in uw gemeente goed vorm te kunnen geven. Hierbij besteden we aandacht aan de preventiecyclus en succesfactoren voor een effectief preventief beleid.

Voordat u begint

Voordat u aan de slag gaat met het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente is het van belang dat u goed voorbereid bent. Bent u bijvoorbeeld goed op de hoogte van uw wettelijke taak? En weet u wat de succesfactoren zijn voor goedwerkend lokaal gezondheidsbeleid?

Lees hieronder snel verder en ga aan de slag!

Beleidsproces

proces gezondheidsbeleid

De beleidscyclus is een methode om continu vraag, inzet en resultaten te toetsen en waar nodig bij te stellen. Om te zorgen dat steeds voor iedere betrokkene helder blijft wat de bedoeling is van het beleid helpt het om de beleidscyclus te volgen. Wat is het vraagstuk en dragen de ingezette maatregelen bij aan het oplossen van het vraagstuk?

Over de startpagina ‘aan de slag met gezondheidsbeleid’

Deze startpagina is ontwikkeld in samenwerking met Pharos en het RIVM. De startpagina biedt gemeenteambtenaren handvatten voor het doorlopen van de beleidscyclus en zet de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvol gezondheidsbeleid uiteen. Lees verder