Deze startpagina is ontwikkeld in samenwerking met Pharos en het RIVM. De startpagina biedt gemeenteambtenaren handvatten voor het doorlopen van de beleidscyclus en zet de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvol gezondheidsbeleid uiteen.

In de startpagina wordt onder andere verwezen naar de Handreiking Gezonde Gemeente op het Loketgezondleven en informatie op Gezondin.nu.

Ondersteuningsaanbod lokaal gezondheidsbeleid

De startpagina maakt deel uit van een breder aanbod om gemeenten te stimuleren en ondersteunen om tot gedegen (preventief en integraal) gezondheidsbeleid te komen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit drie onderdelen:

  1. De startpagina 'Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid'.
  2. Regiobijeenkomsten.
    Er werden in het najaar van 2019 12 regiobijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land. In 2020 volgt een nieuwe ronde regiobijeenkomsten. Hierover volgt later meer informatie.

Trainingsaanbod verbindende regierol.
De VNG Academie biedt vanaf begin 2020 een leergang en een serious game aan:

  • Leergang regie voor gemeentelijk gezondheidsbeleid: De leergang, bestaande uit 6 opleidingsdagen, ondersteunt de gezondheidsregisseurs bij het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie en hun regierol. Tussen de opleidingsdagen door passen de deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden direct toe in de praktijk. De eerste leergang start in maart 2020. Klik hier voor meer informatie en meld je direct aan!
  • Serious game – VTV In2Action: VTV In2Action laat ‘lokale spelers’ zien hoe vanuit verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken kan worden. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst van één dagdeel, die wordt gespeeld door ongeveer 40 mensen uit één gemeente.