2 maart

Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Volg dan de Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid.

30 maart

Sinds de vorige werkconferentie (5-11-2018) over preventie in het zorgstelsel is er veel gebeurd. Zo wil VWS met de regio’s een zogenoemde interventiegerichte aanpak ontwikkelen en hebben ZN en VNG samen afspraken gemaakt over landsdekkende samenwerking, vastgelegd in een werkstructuur. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kom dan naar deze werkconferentie!