infographic individuele leefstijl factoren

Integraliteit tussen sectoren en samenwerking op alle niveaus

Aan gezondheidsproblemen of een ongezonde leefstijl liggen vaak dieperliggende factoren ten grondslag zoals schulden, werkloosheid, ongunstige woonomstandigheden of sociale omstandigheden. Bepaalde groepen mensen, met name laagopgeleiden of mensen met een laag inkomen, ervaren een stapeling van deze problemen. Er kan alleen gezondheidswinst worden geboekt als de oorzaken ook aandacht krijgen. Hiervoor is samenwerking tussen sectoren binnen en buiten volksgezondheid (integraal gezondheidsbeleid) noodzakelijk.

Het is belangrijk om bij alle stappen in uw gemeentelijke gezondheidsaanpak de samenwerking actief op te zoeken. Samenwerking is bovendien pas echt effectief als het op alle niveaus plaatsvindt: op het niveau van het bestuur, het beleid én de uitvoering.

Het model van Dahlgren en Whitehead laat zien welke factoren (determinanten) van invloed zijn op onze gezondheid, en hoe de verschillende determinanten samenhangen. Klik hier voor meer informatie.

Pagina’s over integraal werken

Via onderstaande pagina’s leest u meer over integraal werken, wat het betekent en waarom het van belang is.


Instrumenten om samenwerking te stimuleren

Per domein zijn er instrumenten te vinden om de samenwerking te stimuleren, met aandacht voor de dieperliggende oorzaken.


Een integrale aanpak op 5 sporen

In de dossiers van GezondIn en Loketgezondleven vindt u een integrale aanpak op vijf sporen. De dossiers bieden praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor de invulling van uw integrale beleid.

Participatie

Fysieke omgeving

Gedrag en vaardigheden

Preventie en zorg

Sociale omgeving