Handvatten voor het stellen van doelen en prioriteiten voor het lokale gezondheidsbeleid

Nu u de vraag helder heeft, is het tijd om doelen en prioriteiten te bepalen. Deze bepaalt u met meerdere partijen en via verschillende initiatieven, programma’s of interventies. Door doelen gezamenlijk te stellen, geeft u vorm aan lokaal partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk om uw doelen goed te monitoren en regelmatig te herijken. Sluiten uw doelen nog aan bij de vraag in de gemeente? Draagt uw beleid bij aan het behalen van uw doelen? Doe dit samen met uw partners.

Vormgeven en uitvoerenEvalueren en monitorenVraag in beeld brengen

Direct naar handvatten voor prioriteiten en doelen stellen

Handreiking doelen stellen

Een integrale aanpak kan complex zijn. De Handreiking Doelen Stellen van Pharos neemt u stapsgewijs mee in het gezamenlijk opstellen van doelen bij een lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Het operationaliseren van doelen

Bij elk leefstijlthema vindt u voorbeelden van geoperationaliseerde doelen:

Voorbeelden

Voorbeelden van hoe andere gemeenten prioriteiten en doelen stellen.