Ingrediënten voor succesvol lokaal gezondheidsbeleid

In integraal gezondheidsbeleid formuleren gemeenten hun visie en ambities. Deze kunnen zij op verschillende manier vormgeven, afhankelijk van uw budget, bestuurlijk draagvlak, geografische ligging of lokale opgaven. Ook de manier waarop u samenwerkt met inwoners en partners uit andere domeinen, of u gebiedsgericht werkt of de manier waarop het sociaal domein georganiseerd is speelt een rol.

Het is goed de succesfactoren voor lokaal gezondheidsbeleid helder te hebben voor u start met het proces van opstellen, uitvoeren en evalueren van integraal gezondheidsbeleid.

Direct naar succesfactoren

Samenwerken aan integraal gezondheidsbeleid. Hoe vergroot u de kans op succes?

Burgerparticipatie

Door samen te werken met inwoners sluit de aanpak goed aan op behoeften. 


Draagvlak en borging

Werk aan draagvlak en borging op bestuurs-, beleids- en uitvoeringsniveau.


Financiering en capaciteit

Zorg voor voldoende financiering en capaciteit. Ga na welke beleidsafdelingen daaraan kunnen bijdragen.


Regie en rollen

Bepaal uw rol en hoe u de regie invult.


Netwerk onderhouden

Investeer continu in een netwerk van partners en inwoners en stimuleer onderling begrip en vertrouwen.


Gezamenlijk voordeel

Verken mogelijke samenwerkingspartners en hun belangen, om een gezamenlijke opgave te formuleren.