Data en instrumenten om de vraag in beeld te brengen

Met uw gezondheidsbeleid zijn er uitdagingen en kansen om de gezondheid, leefstijl en sociale situatie van inwoners te verbeteren en achterstanden terug te dringen. Het beleidsproces begint met het in kaart brengen van de vraag. Wat zijn de belangrijkste gezondheidsvraagstukken in uw gemeente en wat hebben inwoners nodig?

U maakt daarvoor gebruik van cijfers én gesprekken met inwoners en partners uit verschillende domeinen. Zo brengt u per gebied (gemeente, wijk, buurt) in kaart wat de uitdagingen zijn voor bijvoorbeeld gezondheid, werk en inkomen en wonen. Door zicht te hebben op de situatie in uw gemeente kunt u samen met partners en inwoners prioriteiten en keuzes maken.

Prioriteiten en doelen stellenVormgeven en uitvoerenEvalueren en monitoren

 

Data rond problematiek en trends binnen de gemeente

Waarstaatjegemeente.nl

Waar staat je gemeente is een instrument waarmee gemeenten hun prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten. Er staat informatie over verschillende thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid, gezondheidsverschillen en dienstverlening. Onderaan de pagina kunt u per wijk een wijkprofiel maken.

Daarnaast is het mogelijk om via Mijn WSJG een eigen dashboard te ontwerpen waarin u zelf indicatoren selecteert. Zo kunt u makkelijk indicatoren uit verschillende beleidsterreinen in één overzicht bij elkaar zetten

Gezondheidsmonitors

Met de gezondheidsmonitors onderzoeken GGD, RIVM en CBS elke 4 jaar de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Feiten, cijfers en kaarten (RIVM)

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) heeft de cijfers van veel verschillende determinanten op het gebied van volksgezondheid en milieu in kaart gebracht. Deze feiten en cijfers kunnen u helpen om beleid binnen uw gemeente te maken en onderbouwen. 

Bronnen wijkgezondheidsprofiel

Overzicht van databronnen om zicht te krijgen op de gezondheid en gezondheidsbeleving van inwoners in gemeente, wijk of buurt.

Instrumenten om zicht te krijgen op problematiek en kansen

Wijkgezondheidsprofiel

Breng de gemeente, wijk of buurt integraal in kaart met een wijkgezondheidsprofiel.


Toolkit Preventie in de wijk

In de toolkit Preventie in de wijk (2018), samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners, zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende interventies op basis van wijkkenmerken. De wijkkenmerken kunt u gebruiken bij het maken van wijkprofielen.

Voorbeelden

Voorbeelden van het gebruik van data voor lokaal gezondheidsbeleid.