Wettelijke taak en maatschappelijke opgave

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde van ons succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven en de gevolgen van Covid-19. Gezondheid is belangrijk om mee te doen in de samenleving. En een goede gezondheid voorkomt veel ongemak en maatschappelijke kosten; ook voor gemeenten.

Veel partijen hebben een rol bij het stimuleren van gezondheid. Als gemeente heeft u een wettelijke taak op het terrein van volksgezondheid. Vanuit die taak bent u regievoerder van het lokale gezondheidsbeleid. Dat betekent dat u de verantwoordelijkheid hebt om samen met belanghebbende partijen beleid te maken, uit te voeren en te evalueren, aan de hand van een gedeelde strategie. Maar hoe kunt u invulling geven aan deze rol? Lees verder

Direct naar wettelijke taak


Uitgangspunt van de opgave: Positieve Gezondheid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Positieve Gezondheid legt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid biedt daarnaast kansen om vraagstukken in de samenleving op te lossen. Wat kunnen we doen om de oplopende zorgkosten te voorkomen. En hoe houden we wijken en werkplekken gezond?

Het concept wordt al op veel plekken in de gezondheidszorg in het land toegepast en veel gemeenten hebben het concept opgenomen in hun lokale gezondheidsvisie. Belangrijk is nu met z’n allen de volgende stap te zetten, door positieve gezondheid expliciet toe te passen in de praktijk. Maar hoe vertaal je het concept in het gemeentelijk beleid, en wat betekent dit voor de opdrachtgeversrol van gemeenten?

Uitgangspunt van de opgave: integraal gezondheidsbeleid

Onze gezondheid wordt niet alleen bepaald door onze leefstijl en genetische factoren of toegang tot zorg. Ook onze omgeving speelt een belangrijke rol. In het verbeteren van de gezondheid is betrokkenheid en inzet van meerdere disciplines, sectoren en niveaus daarom hard nodig. Deze aanpak met gedeelde verantwoordelijkheid wordt internationaal ook wel Health in All Policies (HIAP) genoemd. In Nederland wordt vaak de term integraal gezondheidsbeleid (IGB) gebruikt. Dit beleid richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn en haar omgeving. Belangrijke sectoren voor de volksgezondheid om mee samen te werken zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs, arbeid en wonen.

Als gemeenteambtenaar publieke gezondheid heeft u de verantwoordelijkheid om deze verbinding te maken tussen de verschillende beleidsdomeinen. Meer weten over de verschillende beleidsterrein in relatie tot gezondheid, betrokken organisaties en instrumenten? Lees hier verder, en klik hier voor een praktisch voorbeeld van gemeente Utrecht.

Meer informatie: