Het maken van beleid en het bepalen van de interventies

Nadat u uw doelen en prioriteiten heeft gesteld is het tijd om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze fase maakt u inzichtelijk wat er al in uw gemeente gebeurt en kiest u de geschikte interventies voor uw inwoners. Ook in deze fase is het van belang om actief samen te werken, zowel binnen als buiten uw gemeente.

Prioriteiten en doelen stellen Evalueren en monitoren Vraag in beeld brengen

1. Vormgeving en focus van beleid kiezen: wat gebeurt er al in uw gemeente?

Voordat u uw interventies kiest en beleid vaststelt, maakt u een overzicht van wat er al in de gemeente gebeurt. Hiervoor zijn onder andere de volgende instrumenten beschikbaar:

Preventiematrix

De preventiematrix  helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in uw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven.

Checklist gezondheidsachterstanden

Met deze checklist brengt u in kaart wat uw gemeente al doet om gezondheidsachterstanden aan te pakken en op welke punten de aanpak versterking nodig heeft.


2. Interventies kiezen om tot uitvoering van beleid te komen

Nadat u inzichtelijk heeft gemaakt wat er al in de gemeente gebeurt op het gebied van gezondheid en preventie, stelt u uw beleid op en laat dit vaststellen door de gemeenteraad. Het is cruciaal om daarbij goed te kijken naar welke interventies u kiest.

Toolkit Preventie in de wijk

In de toolkit Preventie in de wijk (2018), samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners, zijn negen verschillende wijktypen beschreven. Deze wijktypen helpen u bij het kiezen van geschikte interventies.

Stappenplan interventies te kiezen

Interventieoverzichten

Interventieoverzichten per leefstijlthema, doelgroep of setting helpen bij het kiezen van een aanbevolen en goed beschreven  interventies.

Wat werkt dossiers

Snel overzicht van wat werkt en inzicht in wat een aanpak succesvol maakt. Op verschillende thema’s vind u informatie, zoals gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) ouderen/jongeren  en alcohol,  jongeren en roken, gehoorschade, etc.

Aansluiten bij de doelgroep

Doelgroepen

Ouderen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en regie houden over het eigen leven is belangrijk. Preventieve zorg voor ouderen is belangrijk.

Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De themapagina van Pharos over de gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders biedt verdiepende informatie over verschillende groepen. 

De VNG, Rijk, Pharos en GGD GHOR voerden tussen 2016 en 2018 het “Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders” uit. Via onderstaande link worden de belangrijkste opbrengsten van het programma gedeeld.”

Laaggeletterden

Informatie, cijfers en feiten over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

In 15 korte filmpjes (2-3 minuten) vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC op informele wijze hun verhaal. Met voorbeelden van ervaringen bij o.a. de apotheek, het consultatiebureau, de diëtist, de gemeente, de huisarts en de school van hun kinderen.

Jongeren

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen kunnen daar zelf niks aan doen. De aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) richt zich daarom op de omgeving van het kind. Lees meer over de JOGG-aanpak.

Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en trends die impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren en die de vraag naar zorg en jeugdzorg doen toenemen. Het verbeteren van de mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.

Mensen in armoede en schulden

Een samenhangende aanpak is extra belangrijk voor mensen met geldzorgen, schulden of armoede. Leer meer over dit thema en zie welke interventies mogelijk zijn via onderstaande link.