Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Bert Roes.

E-mail: bert.roes@vng.nl

Wat doet de commissie?

De commissie houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Maatschappelijke Ondersteuning / Lokale basisinfrastructuur (wijkteams)
 • Gezondheid
 • Zorg en Veiligheid
 • Bed Bad Brood / LVV
 • Jeugd en onderwijs (0-27)
 • Cultuur en Sport

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2019

 • Donderdag 14 februari, 10.30 – 12.30 uur
 • Donderdag 18 april, 10.30 – 12.30 uur
 • Donderdag 20 juni, 14.00 – 16.00 uur (reservedatum)
 • Donderdag 12 september, 10.30 – 12.30 uur
 • Donderdag 21 november, 10.30 – 12.30 uur

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)