Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Bert Roes.

E-mail: bert.roes@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie.

Wat doet de commissie?

De commissie houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Maatschappelijke Ondersteuning / Lokale basisinfrastructuur (wijkteams)
  • Gezondheid
  • Zorg en Veiligheid
  • Bed Bad Brood / LVV
  • Jeugd en onderwijs (0-27)
  • Cultuur en Sport

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Woensdag 3 oktober | 13.30 - 15.30 uur
  • Donderdag 6 december | 10.30 - 12.30 uur

2019