Nieuws
De bestaanszekerheid als grondwettelijke zorg van de overheid is in crisis. Met ongekende compensatiemaatregelen helpen we inwoners om te kunnen overleven. We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen. Er is een lange termijn visie nodig met betere maatschappelijke kosten en baten, daarom pleiten we voor...
armoede
Toelichting op de achtergrond van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de achtergrond, de uitgangspunten, het hoofddoel en de subdoelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We gaan in op wat van gemeenten in 2023 wordt verwacht en de financiering. Tot slot vertellen we hoe de VNG gemeenten hierin...
thumbnail met in beeld Elly Dekker
29 juni 2022
Brief aan kabinet
Geachte heer, mevrouw Beaumont, Woensdag 8 juni jl. is de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in internetconsultatie gegaan. Per mail heeft u het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd hoe wij staan tegenover het ontwerpvoorstel Wijziging Wet publieke gezondheid...
Close-up van het vullen van een vaccinatiespuit
17 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 maart a.s. debatteert u met staatssecretaris van Ooijen over Leefstijlpreventie. Het debat stond gepland voor 18 november maar is uitgesteld. Indertijd stuurden we u onze inbreng. Nu ontvangt u van ons een geactualiseerde versie daarvan.
voedselvitrine met fruit
9 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/008
Op 15 december 2021 is de wijziging vastgesteld van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. Het gaat om een nieuwe gemeentelijke taak die wordt toegevoegd aan de taken...
Moeder met kinderwagen steekt de straat over
Factsheet
In 2018 ondertekenden 70 partijen, waaronder het kabinet en de VNG, het Nationaal Preventieakkoord, met de ambitieuze doelstelling: een gezonde generatie in 2040. Lokale en regionale partijen moeten hiertoe hun eigen preventieakkoorden sluiten. Inmiddels hebben 300 gemeenten dat gedaan of bereiden dat voor. Hoe kunt u als raadslid hier een...