Handreiking
De JGZ in beeld bij adolescenten - samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren.
28 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. donderdag 4 juli debatteert met staatssecretaris Blokhuis over ‘concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord’. De VNG heeft in eerdere reacties aangegeven positief te zijn over het preventieakkoord, maar ziet het vooral als eerste stap in een beweging naar inzet op preventie. We willen...
Overig
Op 19 november 2018 presenteerde staatssecretaris Blokhuis in de brief ‘Verder met vaccineren’ zijn plannen om de daling van de vaccinatiegraad te keren. In deze brief staan de ontwikkelingen rond de vaccinatiegraad. De publicatie bevat ook het Vaccinatiegraadrapport 2018 van het RIVM. Daarin staat de actuele stand van zaken met...
Position paper
In dit position paper schetsen we belang van het Preventieakkoord vanuit het perspectief van de gemeente: waarom is inzet op preventie voor gezondheid belangrijk, wat hebben de gemeenten nodig om effectief in te zetten op preventie, wat is aan kennis en middelen nodig, en wie hebben gemeenten daarbij nodig. En:...
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen en om kosten te besparen. Maar hoe komen we voorbij de mooie woorden? En tegen...
9 mei 2018
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 17 mei debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over Preventiebeleid, Alcohol- en tabaksbeleid, Infectiepreventie, Verslavingszorg en drugsbeleid. In deze mail richten wij ons op het Preventiebeleid.