29 juni 2022
Brief aan kabinet
Geachte heer, mevrouw Beaumont, Woensdag 8 juni jl. is de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in internetconsultatie gegaan. Per mail heeft u het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), het Veiligheidsberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd hoe wij staan tegenover het ontwerpvoorstel Wijziging Wet publieke gezondheid...
17 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 maart a.s. debatteert u met staatssecretaris van Ooijen over Leefstijlpreventie. Het debat stond gepland voor 18 november maar is uitgesteld. Indertijd stuurden we u onze inbreng. Nu ontvangt u van ons een geactualiseerde versie daarvan.
9 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/008
Op 15 december 2021 is de wijziging vastgesteld van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. Het gaat om een nieuwe gemeentelijke taak die wordt toegevoegd aan de taken...
Factsheet
In 2018 ondertekenden 70 partijen, waaronder het kabinet en de VNG, het Nationaal Preventieakkoord, met de ambitieuze doelstelling: een gezonde generatie in 2040. Lokale en regionale partijen moeten hiertoe hun eigen preventieakkoorden sluiten. Inmiddels hebben 300 gemeenten dat gedaan of bereiden dat voor. Hoe kunt u als raadslid hier een...
12 november 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 18 november debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over Leefstijlpreventie, waarvoor de VNG uw aandacht wil vestigen op de volgende punten: Steun voor de lijn van de staatssecretaris maar dat betekent wel dat gemeenten in positie moeten worden gebracht. Het gaat er om dat mensen gezonde...
29 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 1 februari debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie), verslavingszorg en drugsbeleid. De VNG vraagt uw aandacht voor de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en wel voor deze onderwerpen: Geef ‘Gezonde Leefstijl’ een plaats in de Nota; Ook op rijksniveau is doorontwikkeling naar...