Nieuws
9 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op dinsdag 14 mei debatteert u over het voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Allereerst spreken...
VNG Logo
13 maart 2024
Brief aan parlement
U heeft maandag 18 maart het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen; ‘Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg’. De VNG vraagt graag uw aandacht voor een gemeentelijk uitvoeringspunt.
Man laat zijn bloeddruk meten
Rapport
Gemeenten nemen als eerste overheid steeds meer initiatief om gezonder leven makkelijker te maken voor hun inwoners en de gezondheidsverschillen tussen groepen te verkleinen. Om dit te realiseren is het belangrijk om te weten welk beleid en welke activiteiten het beste werken. En wat er nodig is om bestaande activiteiten...
Close-up van iemand die op een picknickkleed salade eet
7 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, U heeft op woensdag 11 oktober uw debat over het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het licht van de belangrijke bijdrage van gemeenten aan het slagen van het IZA geven wij u een aantal vragen en aandachtspunten mee voor het debat.
Man laat zijn bloeddruk meten
De bestaanszekerheid als grondwettelijke zorg van de overheid is in crisis. Met ongekende compensatiemaatregelen helpen we inwoners om te kunnen overleven. We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen. Er is een langetermijnvisie nodig met betere maatschappelijke kosten en baten, daarom pleiten we voor een doorbraak...
armoede
Toelichting op de achtergrond van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de achtergrond, de uitgangspunten, het hoofddoel en de subdoelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We gaan in op wat van gemeenten in 2023 wordt verwacht en de financiering. Tot slot vertellen we hoe de VNG gemeenten hierin...
thumbnail met in beeld Elly Dekker