Geachte woordvoerders van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

U heeft op woensdag 11 oktober uw debat over het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het licht van de belangrijke bijdrage van gemeenten aan het slagen van het IZA geven wij u een aantal vragen en aandachtspunten mee voor het debat.