Uw gemeente wil werk maken van preventie en besluit een lokaal of regionaal preventieakkoord te willen sluiten. Wat zijn de vervolgstappen? Hieronder leest u meer over het ondersteuningsbudget, uitvoeringsbudget en belangrijke data.

Wilt u meer weten, kijk dan tussen de veelgestelde vragen of stel uw vraag via het KCC van de VNG (tel. 070 - 373 83 93 / contactformulier) of via lokalepreventieakkoorden@vng.nl.

Ondersteuningsbudget

Om tot een lokaal preventieakkoord te komen is er vanuit VWS ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld. Met dit budget stelt u bijvoorbeeld een formateur of procesbegeleider aan. Hij of zij kan u onder andere helpen met het benaderen van verschillende partners en het organiseren van bijeenkomsten.

Om dit budget aan te vragen, vult u het formulier Intakeformulier en opzet offerte ondersteuning Lokaal Preventieakkoord in. Indien mogelijk vult u ook de offerte onderaan het document in. Het formulier verstuurt u naar het ondersteuningsteam (lokalepreventieakkoorden@vng.nl). U kunt ondersteuningsbudget aanvragen tot 1 januari 2022..

Uitvoeringsbudget

Om de gemaakte afspraken uit het lokaal preventieakkoord te kunnen uitvoeren is er vanuit VWS uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voordat u het budget via DUS-I aanvraagt, vraagt u advies aan over uw lokaal preventieakkoord bij de kerngroep Lokale Preventieakkoorden. Als dit advies positief is, ontvangt u een brief die u als bijlage toevoegt aan uw aanvraag bij DUS-I.

U vraagt advies aan door het Formulier adviesaanvraag voor het uitvoeringsbudget  in te vullen. Dit ingevulde formulier en uw lokaal preventieakkoord samen stuurt u op naar het ondersteuningsteam (lokalepreventieakkoorden@vng.nl).

Om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget voor een lokaal of regionaal preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden. Houd hier rekening mee bij het opstellen van het akkoord:

  • Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak gaat over ten minste twee thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd zijn (zoals een gezonde leefomgeving, armoede en mentale gezondheid).
  • Het lokaal preventieakkoord is getekend door ten minste één gemeente en ten minste drie partijen (bijvoorbeeld cafés, bedrijven, sportaanbieders) die een gezamenlijke ambitie hebben om in te zetten op een gezonde samenleving / de lokale preventieaanpak omvat schriftelijke afspraken tussen ten minste één gemeente en ten minste drie partijen gericht op het stimuleren van een gezonde samenleving
  • Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak legt afspraken vast tussen publieke en private partijen (er is sprake van een publiek-private samenwerking).

Verder wordt er gekeken of het akkoord een aanvulling is op wat er lokaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie en wordt er gekeken of bij het opstellen en de uitvoering inwoners worden betrokken. De inzet van een lokaal preventieakkoord is dat het een gezonde beweging op gang brengt samen met inwoners, gemeente(n) en lokale partners. De kerngroep zal daarbij ook meenemen of het lokaal preventieakkoord inzet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in de gemeente, bijvoorbeeld door in de aanpak te focussen op inwoners of wijken met een gezondheidsachterstand.

De grootte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. De hoogte van het uitvoeringsbudget is opgenomen in de SPUK-regeling. Voor de aanvraag en verlening zie ook artikel 5 van de SPUK-regeling.

Belangrijke data

  • Uiterlijk 8 november 2022: Aanvraag uitvoeringsbudget 2023 via DUS-I (deadline positief advies: 30 september 2022)
  • Houd rekening met de deadline van 1 januari 2022 voor het aanvragen van het ondersteuningsbudget.
     
  • Veelgestelde vragen over lokale preventieakkoorden

Belangrijke documenten

> Terug naar de pagina Lokale preventieakkoorden