Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord of een lokale preventieaanpak in 2021 is een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden noodzakelijk. U kunt uw preventieakkoord of preventieaanpak nu al laten beoordelen en het advies aanvragen.

De laatste mogelijkheid voor het aanvragen van advies voor het uitvoeringsbudget van 2021 is 30 april 2021. Het indienen van een aanvraag voor het uitvoeringsbudget kan tot uiterlijk 7 juni 2021, inclusief positief advies, bij DUS-I (www.dus-i.nl).

Hoe werkt de adviesaanvraag?

 • U vraagt het advies over een lokaal preventieakkoord of de lokale preventieaanpak aan via het formulier adviesaanvraag (word).
 • Mail het ingevulde formulier, met het lokale preventieakkoord of de lokale preventieaanpak bijgevoegd, naar lokalepreventieakkoorden@vng.nl.
 • Alleen met een positief advies kan vanaf 18 januari 2021 een aanvraag worden ingediend voor het uitvoeringsbudget.

Criteria uitvoeringsbudget

Voor een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden is het belangrijk dat het lokale preventieakkoord of de lokale preventieaanpak in ieder geval aan de harde criteria van het uitvoeringsbudget voldoet:

 • Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak gaat over ten minste twee thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd zijn (zoals een gezonde leefomgeving, armoede en mentale gezondheid).
 • Het lokaal preventieakkoord is getekend door ten minste één gemeente en ten minste drie partijen (bijvoorbeeld cafés, bedrijven, sportaanbieders) die een gezamenlijke ambitie hebben om in te zetten op een gezonde samenleving / de lokale preventieaanpak omvat schriftelijke afspraken tussen ten minste één gemeente en ten minste drie partijen gericht op het stimuleren van een gezonde samenleving
 • Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak legt afspraken vast tussen publieke en private partijen (er is sprake van een publiek-private samenwerking).

Verder wordt er gekeken of het akkoord een aanvulling is op wat er lokaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie en wordt er gekeken of bij het opstellen en de uitvoering inwoners worden betrokken. De inzet van een lokaal preventieakkoord is dat het een gezonde beweging op gang brengt samen met inwoners, gemeente(n) en lokale partners. De kerngroep zal daarbij ook meenemen of het lokaal preventieakkoord inzet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in de gemeente, bijvoorbeeld door in de aanpak te focussen op inwoners of wijken met een gezondheidsachterstand.

 • Meer informatie over het uitvoeringsbudget lokale preventieakkoorden leest u in onze ledenbrief (pdf)

 Ondersteuningsbudget beschikbaar

Voor de totstandkoming van een lokaal of regionaal preventieakkoord is ook ondersteuningsbudget beschikbaar. Dit ondersteuningsbudget bedraagt maximaal € 9.600,- per gemeente. Het ondersteuningsbudget kan worden ingezet voor het aanstellen van een formateur/procesbegeleider om een preventieakkoord af te sluiten, het organiseren van (start)bijeenkomsten en het lanceren van een campagne. Het ondersteuningsbudget kan worden aangevraagd via het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden van de VNG: 

Belangrijke data

 • 1 december tot 30 april: Adviesaanvraag bij kerngroep Lokale Preventieakkoorden
 • 18 januari tot 8 juni: Aanvraag uitvoeringsbudget 2021 via DUS-I
 • Uiterlijk 8 november 2021: Aanvraag uitvoeringsbudget 2022 via DUS-I (adviesdatum: 30 september 2021)
 • Uiterlijk 8 november 2022: Aanvraag uitvoeringsbudget 2023 via DUS-I (adviesdatum: 30 september 2022)

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met het ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden via lokalepreventieakkoorden@vng.nl