Handreiking
Steeds meer plekken worden rookvrij. Soms omdat organisaties het zelf belangrijk vinden dat zij een rookvrije omgeving kunnen bieden aan de bezoekers of medewerkers. Maar ook wetgeving heeft ervoor gezorgd dat een aantal plekken rookvrij zijn geworden, zoals de schoolterreinen. Vooral plekken waar kinderen komen, kunnen rekenen op veel steun...
17 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 maart a.s. debatteert u met staatssecretaris van Ooijen over Leefstijlpreventie. Het debat stond gepland voor 18 november maar is uitgesteld. Indertijd stuurden we u onze inbreng. Nu ontvangt u van ons een geactualiseerde versie daarvan.
Factsheet
In 2018 ondertekenden 70 partijen, waaronder het kabinet en de VNG, het Nationaal Preventieakkoord, met de ambitieuze doelstelling: een gezonde generatie in 2040. Lokale en regionale partijen moeten hiertoe hun eigen preventieakkoorden sluiten. Inmiddels hebben 300 gemeenten dat gedaan of bereiden dat voor. Hoe kunt u als raadslid hier een...
12 november 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 18 november debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over Leefstijlpreventie, waarvoor de VNG uw aandacht wil vestigen op de volgende punten: Steun voor de lijn van de staatssecretaris maar dat betekent wel dat gemeenten in positie moeten worden gebracht. Het gaat er om dat mensen gezonde...
Handreiking
Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is er budget voor gemeenten om inwoners te helpen waarvan de leefstijl achteruit is gegaan vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen. De VNG ontwikkelde de handreiking in...
2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/071
Vanaf 2021 komt uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 2020 gepubliceerd. Vanaf medio januari 2021 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Gemeenten die nog geen preventieakkoord hebben kunnen nog ondersteuningsbudget aanvragen bij het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden...