Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

In 2018 ondertekenden 70 partijen, waaronder het kabinet en de VNG, het Nationaal Preventieakkoord, met de ambitieuze doelstelling: een gezonde generatie in 2040. Lokale en regionale partijen moeten hiertoe hun eigen preventieakkoorden sluiten. Inmiddels hebben 300 gemeenten dat gedaan of bereiden dat voor. Hoe kunt u als raadslid hier een bijdrage aan leveren? U leest het in deze Raadgever.