Een overzicht van de thema’s waarvan het is aan te bevelen om daar in het Lokaal preventieakkoord aandacht aan te besteden:

  • De thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht
  • Verbinding met het Nationaal Sportakkoord
  • Betrokkenheid partnerorganisaties – bijvoorbeeld sport, welzijn, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven – en inwoners
  • Aandacht voor kwetsbare (groepen) inwoners
  • Verbinding publieke gezondheid, sociaal domein en fysiek domein
  • Commitment van betrokken partijen
  • Opdrachtgeverschap en organisatie

Het Ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden kan u helpen bij het formuleren van de inhoud van het lokale preventieakkoord en het proces om hiertoe te komen op het gebied van lokale preventieakkoorden of op één van de thema’s uit de akkoorden (denk aan roken). Neem contact met ons op via lokalepreventieakkoorden@vng.nl.

Meer informatie