Preventieakkoord een goede eerste stap

Vanmiddag werd het Nationaal Preventieakkoord ondetekend, onder andere door de VNG. Een belangrijk moment: het geeft aan dat er ruim 70 organisaties in Nederland zijn die de krachten willen bundelen om te investeren in het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders.

De VNG ondersteunt ruimhartig dit initiatief, omdat alleen in nauwe samenwerking de problemen aangepakt kunnen worden.

Nog onvoldoende

De VNG vraagt wel aandacht voor het feit dat gemeenten meer ruimte nodig hebben om een effectieve inzet op preventie te laten slagen. De maatregelen zijn nog onvoldoende om een adequate aanpak te ontwikkelen met aandacht voor onderliggende maatschappelijke problemen en gezondheidsverschillen als gevolg van een lagere sociaal-economische status.

Agenda voor de Toekomst

Daarnaast is het jammer dat het akkoord geen ruimte biedt aan het bedrijfsleven om maatregelen te treffen op het gebied van de prijs van (on)gezonde producten. De partijen spraken overigens met elkaar ook een Agenda voor de Toekomst af, dat biedt perspectief voor de doorontwikkeling van het akkoord.

Goede eerste stap

'Dit akkoord is een goede eerste stap', aldus wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. 'Preventie staat nu op de kaart en dat is nodig. Als gemeenten staan wij te springen om met een integrale preventieve aanpak te komen. Alleen als we alle krachten bundelen kunnen we onze inwoners écht gezonder maken. Daarbij gaan we nadrukkelijk ook kijken naar onderliggende problemen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met staatssecretaris Blokhuis en alle andere partijen en ik verwacht dat we in de toekomst nog stevigere maatregelen kunnen nemen.'

Meer samenhang in beleid

De VNG dringt er verder bij het Rijk op aan om de verschillende programma’s voor allerlei deelvraagstukken los te laten, en ook in het eigen beleid tot meer samenhang en integraliteit te komen.

Meer informatie

Het VNG-bestuur nam op basis van het position paper 'Gemeenten en het Preventieakkoord' het besluit om het Nationaal Preventieakkoord te ondertekenen.