Met de DURF-Academie worden Urker jongeren de mogelijkheid geboden om hun passie uit te voeren en tegelijkertijd hun talenten te vergroten tijdens een betaalde bijbaan (vrijwilligersbijdrage). Jongeren krijgen de kans om zich binnen het verenigingsleven (sport, cultuur en zingeving) te ontwikkelen. 
Onder begeleiding van een DURF - ambassadeur wordt de jongere gecoacht en getraind om een rol binnen de gekozen aanbieder te vervullen, hierbij kan gedacht worden aan trainer, vakkracht, coach, scheidsrechter of een taak op het gebied van communicatie, evenementen of subsidies etc. Daarnaast krijgt de jongeren het aanbod om een erkende opleiding te starten passend bij de vereniging.

Jaartal

2024

Gemeente

Er zijn in november 15 enthousiaste jongeren van start gegaan.
Op dit moment is de gemeente bezig om de DURF-academie uit te breiden naar de arbeidsmarkt. Hiermee worden jongeren de mogelijkheid geboden om tijdens een bijbaan te ontdekken wat voor soort werkzaamheden ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Werkgevers worden geënthousiasmeerd om te fungeren als DURF-ambassadeur en jongeren te begeleiden binnen hun organisatie. 
Indien er interesse voor is kunnen de jongeren verder doorgroeien binnen de organisatie.

Succesvol

Urk is een prachtige en vitale gemeenschap, maar kent ook een aantal uitdagingen op het gebied van middelengebruik, ongezond gedrag en achterblijvende schoolprestaties. De helft van de Urker inwoners is jonger dan 28 jaar. 
Onderwijs, zorgpartijen, sport - en cultuurverenigingen, kerken, ondernemers en gemeente Urk bundelen via DURF hun krachten. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan bovenstaande uitdagingen en wordt ervoor gezorgd dat de jongeren kunnen opgroeien in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving.
DURF is er voor iedereen, maar richt zich met name op jongeren zelf en hun omgeving. De focus ligt hierbij op de leeftijd van 0-28 jaar. DURF werkt via interventies. Een van de interventies waar DURF mee bezig is, is de DURF-Academie. Met de DURF-academie kunnen jongeren hun passie blijven uitoefenen, hun talenten vergroten en tegelijkertijd wat bijverdienen.

Waardevol

DURF richt zich op de belangrijkste factoren in de leefomgeving van jongeren die bijdragen aan een goed mentaal welbevinden en het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) of het risico vergroten (risicofactoren). Deze factoren zijn uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen. Een van de beschermende factoren is georganiseerde vrijetijdsbesteding. Echter, veel jongeren stoppen juist als ze een jaar of 15 zijn met sporten of culturele activiteiten om te kunnen gaan werken.
Bijkomend doel is dat de verenigingen worden ondersteund bij het werven van vrijwilligers/ trainers, het wordt namelijk steeds lastiger voor lokale clubs en verenigingen om te kunnen blijven draaien.
De uitbreiding van de DURF-academie richting de arbeidsmarkt draagt bij aan een stevige startpositie (kansrijk) op de arbeidsmarkt voor de jongeren op Urk. Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met een professionele werkomgeving om te kijken wat bij hun past, mogelijk heeft dit effect op de keuze voor hun verdere loopbaan.
DURF werkt integraal aan een gezonde, veilige en kansrijke omgeving voor de Urker jeugd.

Herbruikbaar

DURF is een preventief programma en een lokale uitwerking van Opgroeien in een Kansrijke omgeving (zie Trimbos) (Urk is als een van de pilotgemeenten gestart in 2018), veel andere gemeenten hebben zich ondertussen ook aangesloten.
Daarnaast is het traject preventief en veel gemeenten hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Bovendien is het geschikt voor een groot deel van de jongeren. Daarnaast is de interventie domeinoverstijgend.
Het traject is geschikt voor alle jongeren tussen de 14 en 28 jaar die actief zijn binnen een sport -of cultuuraanbieder. De uitbreiding van de DURF-academie naar de arbeidsmarkt is geschikt voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar zonder indicatie of bekostiging in de vorm van een subsidie. Afhankelijk van hun interesses en capaciteiten wordt er gezocht naar een passende match. Via de DURF -app worden alle beschikbare plekken getoond. De jongeren kunnen zichzelf hiervoor opgegeven. 
Daarnaast kunnen RMCconsulenten en de jongerenwerkers jongeren hierop attenderen, zij zullen zich voornamelijk richten op de voortijdig schoolverlaters en de jongeren in een kwetsbare positie.

Winnen

Een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor de jeugd wie wil dat nou niet? Op een domeinoverstijgende manier werkt DURF met de DURF-academie op een 'out of the box manier' aan participatie en talentontwikkeling.
Einde sportseizoen, in september 2024 start een nieuwe lichting. De uitbreiding naar de arbeidsmarkt start in 2024.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.