In Zwolle is een proef gestart om energie te winnen uit kunstgras sportvelden. Die worden heel warm in de zomer en vormen dus een goede bron voor warmtewinning onder het veld. De 2 proefprojecten zijn de eerste toepassingen van warmtewinning uit kunstgras voetbalvelden en uniek in Nederland.

Jaartal

2022

Gemeente

Onder een kunstgrasveld worden zonnecollectoren aangelegd

Proefvelden met zonnecollectoren

In het kader van de proef ‘Energiek en cool sporten!’ zijn op de terreinen van sportcomplex Marslanden en Be Quick ’28 proefvelden met zonnecollectoren eronder aangelegd. In die zonnecollectoren wordt water verwarmd door instraling van zon en warmte op de velden. Onderzocht wordt in hoeverre dit via een installatie en een distributienet naar woningen en gebouwen kan worden getransporteerd. 

Maatschappelijke meerwaarde

De kennis die de gemeente bij deze proef opdoet, helpt bij haar taak om geschikte bronnen voor het warmtevraagstuk te vinden. Ook zou de warmtewinning onder het veld ervoor kunnen zorgen dat de temperatuur net boven het veld met wel 15 graden zakt. Dat is gunstig om comfortabeler te sporten en draagt mogelijk bij aan blessurepreventie.

Brede samenwerking

De proefprojecten zijn de opbrengst van een innovatieuitvraag naar energieopwek van de provincie Overijssel. De uitvoering is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen publieke en private partijen. Bij het proefveld op de Marslanden bijvoorbeeld zijn, naast de gemeente en de provincie, Aendless Energy, Sport Innovator, Antea Sport en de Universiteit Twente betrokken.