herhaald bericht - Waar lopen gemeenten tegenaan bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed? De VNG en adviesbureau Brink brengen dit de komende maanden in kaart. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête. Uw input is zeer waardevol en zien wij graag tegemoet.
Voor de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) is € 7 miljoen extra beschikbaar gekomen.
De aanschaf van sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking is vaak ingewikkeld en kent een hoog kostenplaatje. De handreiking 'Sporthulpmiddelen - beter beschikbaar en bereikbaar' moet daar verandering in brengen.
Amateursportorganisaties die financieel hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Gemeenten worden opgeroepen om sportverenigingen te informeren over deze regeling. Er wordt nog gewerkt aan de regeling voor huurcompensatie, waar gemeenten zelf een rol in hebben.
Het beleid voor buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Wel zijn er steeds meer initiatieven om (samen)spelen op de kaart te krijgen. Eén daarvan is het SamenSpeelAkkoord.
RVO onderzoekt welke informatie en hulp gemeenten, scholen, sportverenigingen en andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed verwachten bij het verduurzamen van gebouwen. Wilt u meedoen? Invullen kan tot 13 juli en kost 10 minuten.
Het kabinet trekt € 50 miljoen uit om bij onderhoud en renovatie van scholen en sportgebouwen ook investeringen in verduurzaming mogelijk te maken. Deze investeringsimpuls is een van de onderwerpen in de brief ‘Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis’ van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.
De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. Die bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van de CO₂-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt.
Met de heropening van de georganiseerde en begeleide buitensport voor de jeugd, stelt het kabinet € 110 miljoen extra beschikbaar voor de lokale sportverenigingen. Dit bedrag is bedoeld om hun huurkosten tussen 1 maart en 1 juni te minimaliseren. Daarnaast is er € 10 miljoen leenfaciliteit.
Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Dit moet onder begeleiding te gebeuren en vanaf 13 jaar met 1,5 meter afstand tussen elkaar.