De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken. 

Voor het overige is de regeling ongewijzigd. Dat betekent onder meer dat het geld voor 1 januari 2024 besteed en verantwoord moet zijn.

Speeltuin toegankelijk voor kinderen met beperking

De wijziging komt voort uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' waarin extra budget beschikbaar is gesteld voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. Binnen deze wijziging wordt extra aandacht gevraagd voor het realiseren van (meer) inclusieve speeltuinen. Inclusief betekent in dit geval dat de speeltuin toegankelijk wordt gemaakt voor alle kinderen in de buurt, ook kinderen die een beperking hebben. Het creëren van een omgeving die uitnodigt tot buitenspelen maakt onderdeel uit van het Sportakkoord.

Meer informatie

Op zoek naar informatie, tips en ervaringen over samenspeelbeleid? Raadpleeg dan de inspiratiebundel 'Aan de slag met samen spelen' (opgesteld door de VNG en de Speeltuinbende). Bekijk ook de website van SamenSpeelNetwerk waar een onderdeel speciaal voor gemeenten is ingericht.