Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.

Aanvragen, deadline, vragen

Vraag het budget aan door ons aanvraagformulier in te vullen. U heeft tot 1 september 2023 de tijd om het budget aan te vragen. Het budget is voor alle gemeenten beschikbaar. De einddatum van de regeling is 30 september 2023. Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact met ons op via gezondenactiefleven@vng.nl.

Beschikbaar budget per gemeente, ook gezamenlijk aanvragen mogelijk

Het ondersteuningbudget komt beschikbaar in aanloop naar de brede specifieke uitkering (SPUK) ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis 2023-2026. Het budget van maximaal € 7.400 per gemeente (exclusief btw) kunt u inzetten voor ondersteuning bij het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven en het Sportakkoord II.

Het is ook mogelijk om het budget in gezamenlijkheid met andere gemeenten aan te vragen. U kunt als gemeenten dan de procesbegeleider opdracht geven om lokaal aan de slag te gaan en vervolgens ook op grotere schaal (regionaal niveau) afspraken te maken.

Brede SPUK en gezondheidsakkoorden

De brede SPUK wordt  naar verwachting begin 2023 gepubliceerd. (Update 8 februari 2023: de regeling is inmiddels gepubliceerd in Staatscourant 2023, 4245.) De gemeenten zijn in aanloop naar de ALV via ledenbrief 22/056 (bijlage 06 / pdf, 196 kB) geïnformeerd over het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de brede SPUK. De ambitie is om de beweging naar de voorkant te maken (focus op preventie) en gezondheid centraal te stellen. Zie ook: VNG-bericht 'Ledenvergadering stemt in met gezondheidsakkoorden'

Als u zich wil voorbereiden op de aanvraag voor de brede SPUK en het opstellen van het integrale plan, adviseren we:

 • In kaart te brengen aan welke programma’s uw gemeente nu al deelneemt:
  • Programma Sportakkoord  
  • Programma Brede Regeling Combinatiefuncties  
  • Programma Terugdringen gezondheidsachterstanden
  • Programma Kansrijke Start
  • Programma Mentale Gezondheid
  • Programma Aanpak overgewicht en obesitas
  • Programma Valpreventie
  • Programma Leefomgeving
  • Programma Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) & Vroegsignalering alcoholproblematiek
  • Programma Versterken sociale basis
  • Programma Mantelzorg
  • Programma Eén tegen Eenzaamheid
  • Programma Welzijn op recept
    
 • In kaart te brengen in hoeverre de brede SPUK aansluit op de ambities in uw lokaal coalitieakkoord.
 • Een procesbegeleider te betrekken om het integraal plan van aanpak op te stellen, waarvoor u het ondersteuningsbudget kunt inzetten.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via gezondenactiefleven@vng.nl of info@bredespuk.nl.

Meer informatie

Binnenkort plaatsen wij op het VNG-forum Gezondheidsbeleid vragen en antwoorden die aan bod kwamen bij de regiosessies in november over GALA, Sportakkoord II en de brede SPUK.