Velden met een * zijn verplicht.

Hierbij vragen wij een ondersteuningsbudget aan bij de VNG voor de inzet van een procesbegeleider/formateur en/of voor de ondersteuning om te komen tot een integraal plan van aanpak.

Hoe wordt het ondersteuningsbudget ingezet?
Wordt het budget ingezet in samenhang met andere middelen, vanuit andere programma’s of projecten, van andere gemeenten, of vanuit de regio?
Welke kennis- en uitvoeringspartners worden betrokken bij het opstellen van het integrale plan van aanpak?

Privacy

In de VNG privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de door u aangeleverde gegevens.