In 11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten b&w en de gemeenteraad een Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein, die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen.

Denk daarbij aan:

  • Het beter combineren van beschut werken en dagbesteding, i.p.v. verschillende arrangementen met concurrerende financiering en partijen.
  • Het bieden van doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren, ook richting volwassenheid.
  • Anders omgaan met schulden door een alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met ondersteuning.

Experimenteren met vernieuwing

De 11 gemeenten experimenteerden met een voor hen vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. De landelijke aftrap was op 29 september 2017De VNG en Radar Advies ondersteunen de Village Deals en doen verslag van de bestuurlijke lessen van de Village Deals tot eind juni 2018. De slotbijeenkomst was op 8 juli 2018. Tijdens deze bijeenkomst is het onderzoeksrapport van Movisie gepresenteerd.

De balans tussen regie en vrijheid

De focus van de Village Deals ligt op het bestuurlijke vraagstuk: ‘waar ligt de balans tussen regie en vrijheid?’

Meer concreet:

  • Hoe blijft een ontschot budget of verordening binnen het sociaal domein hanteerbaar?
  • Hoe wil de gemeenteraad daarbij zijn rol invullen?
  • Hoe geef je invloed aan bewonersinitiatieven?
  • Wat hebben uitvoeringsprofessionals nodig?

Index